Kurumsal Yapı

Koordinatör
Doç. Dr. Nuray YILMAZ SERT

Koordinatör Yardımcıları
Doç. Dr. Mustafa Erkan TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Kübra ERDEM BİÇER
Dr. Öğr. Üyesi Handan GÜLER İPLİKÇİ